[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[Web Creator] [LMSOFT]
Positionering
Arengo. Regisseur van verandering. © Arengo 2011

  
Arengo regisseert veranderingen.

Wij komen vaak aan tafel als de strategie op hoofdlijnen bekend is, de richting is uitgezet en de doelen zijn gesteld. Nog niet precies is bekend, hoe die doelen gerealiseerd moeten worden. Wij scherpen de doelen aan, ontwikkelen of concretiseren het implementatieplan, en managen de noodzakelijke veranderingen. De gouden formule “meer kwaliteit en minder kosten” geeft daarbij richting aan onze activiteiten.

De Arengo partners beschikken allen over een grote mate van senioriteit. Iedere partner heeft haar of zijn sporen ruimschoots verdiend in leidinggevende, beleid beïnvloedende of beleidsbepalende functies binnen het bedrijfsleven of de overheid, dan wel in een langjarige consultancy praktijk.

Naast gedegen advieservaring en oog voor vernieuwing brengen wij zowel materiekennis als branchekennis in. Wij helpen directie en management om binnen de organisatie draagvlak te creëren en zijn gesprekspartner op alle niveaus. In alle gevallen hebben wij oog voor de zakelijke- en voor de maatschappelijke en personele aspecten van uw organisatie.

Arengo. Meer kwaliteit en minder kosten.